Historisk arkiv

- Glad for enighet om formålet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Øystein Djupedal er svært glad for at utvalget som har vurdert formålsparagrafen i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring, har kommet fram til en samlet innstilling.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal er svært glad for at utvalget som har vurdert formålsparagrafen i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring, har kommet fram til en samlet innstilling.
– Det er viktig med bred enighet i slike spørsmål. Skolen og barnehagen er ikke tjent med å være gjenstand for strid omkring verdigrunnlaget, sier Djupedal.

Han viser til at utvalgets medlemmer gjennom innstillingen uttrykker at de i utgangspunktet har hatt ulikt syn på utformingen av formålsparagrafene, og at flere medlemmer primært kunne ønsket seg andre formuleringer: 

– Jeg synes derfor det er en nasjonal begivenhet når utvalget, på tvers av forskjellige holdninger og ulike tros- og livssynsretninger, har sett verdien av en samlende innstilling. Min første vurdering er derfor at utvalget har lagt fram et forslag som vil stå svært sterkt. Jeg håper at viljen til dialog og evnen til kompromiss som utvalgets medlemmer har vist, også vil prege den videre debatten i samfunnet, sier Djupedal. 

Utvalget har vært ledet av viserektor ved Universitetet i Oslo, Inga Bostad, og ble oppnevnt av regjeringen 2. juni 2006. Dette var en direkte oppfølging av Soria Moria erklæringen, der det heter at ”regjeringen vil gjennomgå den kristne formålsparagrafen i opplæringsloven”.  

Kunnskapsdepartementet vil på vanlig måte sende utvalgets innstilling på høring, og tar sikte på at nye lovforslag kan legges fram våren 2008.

Pressekonferansen i forbindelse med utvalgets presentasjon kan ses på Nett-TV.
Klikk her for å åpne overføringen