Ot.prp. nr. 67 (2008-2009)

Om lov om endring i lov av 2. juli 2004 nr. 59 om ­personell i Forsvaret (styrking av rettighetene til ­veteraner etter internasjonale operasjoner)

Om lov om endring i lov av 2. juli 2004 nr. 59 om ­personell i Forsvaret (styrking av rettighetene til ­veteraner etter internasjonale operasjoner)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget