Ot.prp. nr. 74 (2001-2002)

Om lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)

Om lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget