Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 78 (2004-2005)

Om lov om endringer i jordskifteloven m.v.

Om lov om endringer i jordskifteloven m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget