Ot.prp. nr. 80 (2008-2009)

Om lov om endringer i finansieringsvirksomhets­loven, børsloven, verdipapirregisterloven, verdi­papirhandelloven mv. (eierskap i finansinstitusjoner og i infrastrukturforetak på verdipapirområdet)

Om lov om endringer i finansieringsvirksomhets­loven, børsloven, verdipapirregisterloven, verdi­papirhandelloven mv. (eierskap i finansinstitusjoner og i infrastrukturforetak på verdipapirområdet)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget