Ot.prp. nr. 84 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning

Om lov om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget