Rapporter og planer

Rapport fra ekspertutvalg: På veg mot et bedre bomsystem. Utfordringer og muligheter i det grønne skiftet

Regjeringen satte i 2019 ned et ekspertutvalg som har sett på det framtidige inntektsbildet for bomringene. I rapporten anslås det at årlige inntekter fra bomringene i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil gå ned i gjennomsnitt 23 prosent, tilsvarende 1,4 milliard kroner, fram mot 2030. Samtidig øker passeringene i bomringene med 25 prosent.

Utvalget har bestått av fem personer: Annegrete Bruvoll, partner, Menon Economics (leder), Øivind Hauge Støle, seksjonsleder, byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, Bergen kommune, Astrid Lilliestråle, markedssjef transport, Enova, Sahar Babri, forsker, Sintef og Svein Bråthen, professor, Høgskolen i Molde.

Rapporten ble lagt fram 14. september 2020, og vil bli sendt på høring.

Les rapporten: På veg mot et bedre bomsystem. Utfordringer og muligheter i det grønne skiftet (pdf)

Se også: Pressemelding 14.09.2020:  Ekspertutvalg anbefaler å utrede veiprising samt å avvikle elbilfordeler i bomringene: Uten endringer vil framtidens bompengeinntekter falle betydelig

Mer om bakgrunnen for utvalgets arbeid