Frihet, makt og muligheter

Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken 2016-2020

Handlingsplanen ble lansert av utenriksminister Børge Brende 2. september sammen med ledere og sentrale aktører fra bistandsmiljøet, sivilsamfunn og næringsliv.

Illustrasjon fra handlingsplanen Frihet, makt og muligheter

Les planen her.