Politisk plattform

Jeløya-plattformen

Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Jeløya, 14. januar 2018