Prop. 1 LS (2011–2012)

For budsjettåret 2012 Skatter, avgifter og toll 2012

Til innholdsfortegnelse

B - Forslag til skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til forsiden