Prop. 1 LS (2011–2012)

For budsjettåret 2012 Skatter, avgifter og toll 2012

Til innholdsfortegnelse

3 Tollnedsettelser og tollkvoter

Tabell 3.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2010

FAT1

Tollkvote forskrift

Konserves forskriften

RÅK-import

Innenlands bearbeiding

Utenlands bearbeiding

Kap

Vareslag

Generelle

Individuelle

Kvote

Individuelle

Kvote

Individuelle

Individuelle

Individuelle

1

Levende dyr

12

85

2

Kjøtt og spiselig slakteavfall

21

17

317

8

4

Melk og meieriprodukter

57

287

19

5

Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted

44

1

6

Levende trær og andre planter

7

67

7

Grønnsaker, røtter og knoller

54

120

16

28

1

8

Spiselige frukter og nøtter

8

114

39

64

120

10

Korn

58

204

20

11

Mølleprodukter

60

30

22

12

Oljeholdige frø og frukter

2

156

212

15

Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer

10

226

4

1

1

16

Produkter av kjøtt, flesk, mv

7

70

17

Sukker og sukkervarer

54

45

2

18

Kakao og varer derav

2

2

19

Produkter av korn, mel, stivelse eller melk

2

1

8

20

Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler

1

2940

7

115

107

11

13

21

Forskjellige tilberedte næringsmidler

17

10

5

46

23

Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien, tilberedt dyrefôr

90

354

43

16

35

Proteiner; modifisert stivelse

7

2

Sum:

253

4282

1352

207

227

15

48

105

1 Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Tabell 3.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og SSB import

Varenummer

Produkt

Kvote

Importert

20101

Kvoteutnyttelse

Auksjonsbeløp2

SSB3

2010

2009

2010

2009

Import

2010

Tonn

Tonn

Pst.

Pst.

Kr/kg

Kr/kg

Tonn

01.01.1010/9011/19

Islandshest (stk.)

200

73

37

46

-

-

93

01.06.1910,

02.08.9021

Levende rein og reinsdyrkjøtt

0

0

-

-

-

-

0

kap. 2 UB

Kjøtt

1 080

374

35

19

0,01

0,01

10 696

kap. 2 og kap. 16

Kjøtt til messer

35

8

23

15

-

-

-

02.01/02.02

Storfekjøtt (BW/NA)

500

500

100

100

16,00

1,15

3 207

02.02

Storfekjøtt

1 084

1 076

99

99

31,63

16,81

5 609

02.03.2110

Svinekjøtt

1 381

4

0

0

0,01

0,01

5

02.04.1000/2100/2200/3000/4100/4200/4300/5000

Småfekjøtt

206

185

90

90

10,00

21,54

1 264

02.04

Sauekjøtt (IS)

600

598

100

94

-

-

598

02.06.4100

Lever av svin (EU)

250

0

0

18

0,02

0,01

17

02.07.1200

Hønsekjøtt

221

34

15

29

0,01

0,19

36

02.07.2500

Kalkunkjøtt

221

0

0

0

0,01

0,01

0

02.07.3300

Ender, gjess med mer.

221

64

29

32

0,01

0,05

65

02.08.1000/9099

Annet vilt (bearb. kvote)

10

1

15

30

-

-

75

02.08.9046/47/

48/94/ 99, 02.03

Annet vilt og hjort

200

200

100

98

1,03

44,08

219

02.08.9030

Skogsfugl/ryper (bearb.kvote)

10

0

0

9

-

-

20

02.08.9043

Elg (bearb. kvote)

80

30

37

24

-

-

33

02.08.9043/44/45

Elgkjøtt

60

48

80

53

0,01

35,51

81

02.08.9046

Hjort (bearb. kvote)

10

0

0

12

-

-

0

02.08.1000/9030/99

Skogsfugl/ryper, kanin og hare

70

31

44

32

0,02

1,11

96

02.10.1100

Skinke av svin (EU)

200

184

92

93

15,15

6,26

236

Kap. 4 UB

Meieri

3 120

1 534

49

43

0,02

0,02

10 814

04.05.1000

Smør

575

137

24

60

0,01

0,01

138

Ex. 04.06

Ost (EU)

4 500

4 433

99

97

-

-

9 554

Ex. 04.06

Ost (EFTA)

90

38

42

33

1,62

0,07

43

04.07.0011/19

Hønseegg (EU)

290

69

24

96

0,02

0,03

196

04.07.0019

Hønseegg (WTO)

1 295

0

0

14

0,01

0,01

70

04.09.0000

Honning (GSP)

192

157

82

71

1,23

0,73

187

05.11.9911/21

Blodpulver (EU)

300

96

32

58

0,01

0,01

96

07.01.9029

Matpotet (EG)

1 310

0

0

0

0

0,01

0

07.04.9013/20

Hvitkål

134

63

47

25

0,01

0,01

1 445

07.04.9040

Rødkål

134

9

7

10

0,01

0,01

106

07.05.1112/22

Issalat (EU)

600

403

67

74

1,73

0,51

6 097

07.08.1000

Erter (EG)

60

0

0

0

0,01

0,01

29

07.12.9011

Tørkede poteter (EU)

300

190

63

67

0,01

0,01

190

08.08.1011

Epler (EU)

2 000

1 643

82

75

0,01

0,01

11 516

08.08.1011

Epler (WTO)

8 000

6 892

86

89

0,55

0,55

24 043

08.08.2021

Pærer (WTO)

250

249

100

87

3,53

3,01

5 631

08.10.1023/24

Jordbær (EU)

300

300

100

100

2,21

4,61

1 121

08.11.1001/09

Jordbær (konserves) (EU)

1 900

1 860

98

98

-

-

3 233

08.11.1001/09

Jordbær (konserves)

600

557

93

90

-

-

3 847

08.11.2001/05

Bringebær (konserves) (EU)

950

886

93

99

-

-

1 848

08.11.2001/05

Bringebær (konserves)

50

46

92

73

-

-

1 873

08.11.2001/06, 20.09.8010/20

Solbær/-konsentrat (konserves)

1 000

893

89

96

-

-

198

08.12.1000

Kirsebær (EU)

100

-

-

0

-

-

0

10.01.9000

Durumhvete (CA)

10 000

2 479

25

3

0,01

0,01

2 533

10.01.1000/9000, 10.02.0000, 10.08.9000

Matkorn

230 994

213 608

92

98

0,01

0,02

392 861

10.01.9000, 10.03.0000, 10.04.0000, 10.05.9010, 10.07.0010, 11.03.1310, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/2010/ 3000/4000, 23.03.2010

Kraftfôrråvarer

310 994

296 266

95

98

0,05

0,01

637 675

12.05.1010/9010

Oljefrø

16 997

6 611

39

100

0,01

0,01

11 464

12.09.2300

Svingelfrø (EU)

75

68

91

81

0,01

0,03

529

12.09.2300

Svingelfrø til plen (EU)

55

40

73

98

0,50

0,70

12.09.2400

Engrappfrø (EU)

50

41

82

95

0,01

0,02

116

12.09.2400

Engrappfrø til plen (EU)

100

38

38

41

0,01

0,02

12.09.2500

Raigrasfrø (EU)

700

579

83

94

0,01

0,02

618

12.14.9091

Høy (EU)

35 000

14 419

41

27

-

-

14 597

12.14.9091

Høy (andre land)

500

-

-

0

-

-

0

kap. 16 UB

Kjøtt

5 520

1 713

31

26

-

-

2 694

16.01.0000

Pølser (EU)

200

182

91

88

43,02

41,65

1 080

16.02.3101

Kalkunrull

20

7

37

70

0,12

0,08

15

ex 16.02.4100

Herm. skinke (GSP)

100

0

0

0

0,01

0,01

0

16.02.4910

Bacon crisp (EU)

250

224

90

54

2,03

0,02

330

16.02.5001

Kjøttboller (EU)

150

137

91

100

10,31

4,22

137

ex 16.02.5009

Herm. tunge (GSP)

50

0

0

0

0,01

0,01

40

ex 16.02.5009

Corned beef (GSP)

Corned beef (WTO)

55

20

36

36

0,01

0,03

145

32

22

21

0,05

0,21

130

20.05.4001/4009

Herm. erter (GSP)

200

1

1

0

0,01

0,01

1

20.05.5901

Herm. snittebønner (GSP)

100

37

37

90

0,02

0,03

73

20.05.5901

Herm. brekkbønner (GSP)

50

33

67

74

0,20

0,03

ex 20.05.9909

Grønnsaksblanding (GSP)

150

27

18

3

0,01

0,01

733

20.07.9905/9909, 20.08.9901, 20.09.7100/7900

Eplesaft/-konsentrat (konserves) (EU)

2 300

2 129

93

99

-

-

11 638

20.07.9905/9909, 20.08.9901, 20.09.7100/7900

Eplesaft/-konsentrat (konserves)

8 273

7 938

96

94

-

-

12 539

23.09.1012

Kattemat (EU)

1 000

367

37

64

0,01

0,01

10 063

23.09.1012

Kattemat (CA)

1 000

-

-

-

-

-

2

1 Registrert import innenfor kvoten.

2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp er varen enten ikke fordelt eller fordelt etter søknad.

3 Tallene er hentet fra SSB-statistikken og justert for omregningsfaktorer. De kvotene som ikke er globale er sammenlignet med de landområder som er nevnt i kolonnen for produkt. Tallene viser importen på varenummeret i kalenderåret 2010.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Til forsiden