Prop. 1 S (2009–2010)

For budsjettåret 2010 under Forsvarsdepartementet Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget