Prop. 1 S (2009–2010)

For budsjettåret 2010 under Forsvarsdepartementet
Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget