Prop. 1 S (2011–2012)

Svalbardbudsjettet

FOR BUDSJETTÅRET 2012 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget