Prop. 10 S (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Forsvarsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget