Prop. 104 S (2011–2012)

Reindriftsavtalen 2012/2013, og endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m.

Reindriftsavtalen 2012/2013, og endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget