Prop. 104 S (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindriftsavtalen 2013/2014, og endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m.

Reindriftsavtalen 2013/2014, og endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget