Prop. 104 S (2012–2013)

Reindriftsavtalen 2013/2014, og endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m.

Reindriftsavtalen 2013/2014, og endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget