Prop. 129 L (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Endringer i opplæringslova og privatskolelova (spesialundervisning m.m.)

Endringer i opplæringslova og privatskolelova (spesialundervisning m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget