Prop. 14 S (2011–2012)

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Forsvarsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Forsvarsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget