Prop. 145 L (2012–2013)

Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven

Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget