Prop. 159 L (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme)

Endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget