Prop. 16 L (2009-2010)

Endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, ­diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Homofile og kvinner i trossamfunn m.m.)

Endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, ­diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Homofile og kvinner i trossamfunn m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget