Ot.prp. nr. 79 (2008-2009)

Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
(Homofile og kvinner i trossamfunn m.m.)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2008: 1 Kvinner og homofile i trossamfunn

Følg proposisjonen på Stortinget