Prop. 181 L (2012–2013)

Endringer i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud)

Endringer i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget