Prop. 28 S (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Forsvarsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget