Prop. 46 L (2011–2012)

Endringar i straffelova mv. (internasjonal barnebortføring mv.)

Endringar i straffelova mv. (internasjonal barnebortføring mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget