Prop. 69 L (2010–2011)

Endringer i klimakvoteloven

Endringer i klimakvoteloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget