Høring av forslag til gjennomføring av EU-direktiv om inkludering av luftfart i kvotesystemet – forslag til endringer i klimakvoteloven og klimakvoteforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.12.2010