Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016
Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget