Prop. 1 S Tillegg 2 (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 — Endring av Prop. 1 S (2016–2017) Statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet (tingsinnskudd i Bane NOR SF og andre saker i forbindelse med jernbanereformen)

Formålet med denne proposisjonen er å be om Stortingets godkjenning av å gjennomføre tingsinnskudd i forbindelse med at Bane NOR SF settes i operativ drift fra 1. januar 2017. Proposisjonen omhandler også andre saker i forbindelse med jernbanereformen, bl.a. strukturelle endringer i NSB, organisering av jernbanesektoren, orientering om arbeidet som er gjort i 2016 og personalmessige forhold ved avviklingen av Jernbaneverket.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget