Prop. 100 L (2017–2018)

Endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i aksjelovgivningen. Det foreslås endringer i reglene om oppløsning og avvikling, mellombalanser, krav til forretningskommune i vedtektene og ivaretakelse av oppgaver tillagt daglig leder i selskaper uten daglig leder.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget