Prop. 103 S (2016–2017)

Samtykke til ratifikasjon av endringer av 15. oktober 2016 i Montrealprotokollen om stoff som reduserer ozonlaget av 16. september 1987

Regjeringen anbefaler Stortinget å samtykke til ratifikasjon av endringer av 15. oktober 2016 i Montrealprotokollen om stoff som reduserer ozonlaget. Endringene ble vedtatt av det 28. partsmøte under Montrealprotokollen i Kigali, Rwanda, og omfatter global nedfasing av forbruk og produksjon av klimagassene hydrofluorkarboner (HFK). Prop. 103 S gjør rede for bakgrunnen for denne tilrådningen, gjennomgår endringene i protokollen og vurderer konsekvensene for Norge. 

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget