Prop. 104 L (2015–2016)

Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv.

Proposisjon inneholder forslag til en ny lov om reservasjonssystemer. Reservasjonssystemer hjelper reisebyråer og andre brukere til å få oversikt over bl.a. alternative reiseruter og prisklasser. Formålet med loven er å sikre likebehandling av alle flyselskaper som ønsker å selge billettene sine gjennom systemet. Loven gjennomfører en EU-forordning, og erstatter en eldre lov om det samme fra 2000.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget