Prop. 110 S (2015–2016)

Investeringar i Forsvaret

Regjeringen fremmer i dag et forslag om nye investeringer i kampflybasen på Ørland flystasjon. - Med disse forslagene legger regjeringen ytterligere til rette for at Forsvaret kan ta i bruk de nye kampflyene på norsk jord høsten 2017, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget