Prop. 115 L (2017–2018)

Endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet)

Proposisjonen inneholder forslag om en ny bestemmelse i personopplysningsloven som legger til rette for utveksling av informasjon mellom offentlige organer i forbindelse med bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget