Prop. 116 L (2016–2017)

Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold

Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov som fastsetter forbud mot å gjøre opptak eller bruke informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold. Loven er i stor grad en videreføring av forbudene i midlertidig lov om beskyttelse av geografisk informasjon. Endringen er at det nå er kun informasjon om områder, objekter og bunnforhold som kan falle innenfor forbudet dersom informasjonen kan gi skadefølger for rikets sikkerhet, rikets selvstendighet eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser. Med unntak av at også skjermingsverdige objekter kan underlegges loven, vil dermed forslaget være en oppmykning fra dagens lov. I tillegg vil det fastsettes forskrifter som vil klargjøre rammene for forbudene nærmere. Forslaget er blant annet begrunnet i et ønske om å sette så få begrensninger på informasjonsdeling som det er sikkerhetsmessig forsvarlig å gjøre. Det avgjørende i forskriftsarbeidet blir å finne en løsning som balanserer interessene til det sivile samfunnet og det nasjonale behovet for hemmelighold.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget