Prop. 118 L (2015–2016)

Endringer i naturmangfoldloven mv. (administrativt beslag og administrativ inndragning)

Proposisjonen inneholder forslag om at administrative myndigheter skal kunne foreta beslag og inndragning, ved visse typer brudd på naturmangfoldloven. Dette vil effektivisere håndhevingen av loven. For inndragning av ting av vesentlig verdi skal imidlertid som hovedregel straffeloven benyttes, dvs. dagens ordning. Videre foreslås det flere klargjøringer i naturmangfoldloven og viltloven.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget