Prop. 119 S (2022–2023)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2023 m.m.)

Proposisjonen omhandlar endringar i statsbudsjettet 2023 under Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet som følgje av lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2023.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget