Prop. 119 S (2022–2023)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2023 m.m.)

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Kommunal- og distriktsdepartementet legg med dette fram følgjande saker under kap. 2315 Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet og kap. 502 Tariffavtalte avsetjingar.

  • 1. Lønsregulering frå 1. mai 2023 for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet m.m.

  • 2. Endringar i statsbudsjettet for 2023.