Proposisjoner til Stortinget

Prop. 124 L (2018–2019)

Endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser)

Proposisjonen foreslår at alle trafikkdrepte i veitrafikken skal obduseres. I de tilfeller påtalemyndigheten ikke begjærer rettsmedisinsk obduksjon etter straffeprosessloven, skal krav om obduksjon settes frem av politiet, som ett sivilrettslig tiltak, etter ny bestemmelse i obduksjonsloven. Videre foreslås ny bestemmelse i vegtrafikkloven om Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser, og at Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) skal gis tilgang til obduksjonsrapporten og saksopplysninger fra politiet som er nødvendig for gruppen arbeid.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget