Prop. 124 L (2019–2020)

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Proposisjonen inneholder forslag til midlertidige lov om innreiserestriksjoner for utenlandske borgere av hensyn til folkehelsen. Innreisereiserestriksjonene har til nå vært regulert i en forskrift (bortvisningsforskriften) med grunnlag i smittervernloven. Det foreslås nå et nytt hjemmelsgrunnlag for reguleringene gjennom en midlertidig særlov som er særskilt innrettet mot å beskytte folkehelsen mot utbruddet av covid-19.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget