Prop. 129 L (2015–2016)

Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav)

Proposisjonen inneholder bestemmelser som gir departementet hjemmel til i forskrift å stille energi- og miljøkrav til kjøretøy ved alle offentlige anskaffelser av kjøretøy, herunder krav til kjøretøy som skal benyttes til offentlig persontransport.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget