Prop. 13 S (2019–2020)

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget