Prop. 131 L (2019–2020)

Lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget