Prop. 133 S (2014–2015)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap»)

Proposisjonen omhandler godtgjørelser til vernepliktige soldater (utskrevne vernepliktige mannskaper). Endringene blir regulert årlig på grunnlag av lønnsoppgjøret i staten. Det er den prosentvise økningen i kronetillegget til laveste begynnerlønn for voksen ufaglært arbeidskraft i staten (lønnstrinn 19) som blir lagt til grunn for reguleringen. Dette er i samsvar med tidligere praksis. I år var denne økningen på 0,2 prosent.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget