Prop. 139 S (2016–2017)

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap»)

Godtgjering til vernepliktige i teneste er regulert med 1,6 prosent frå og med 1. juli i år.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget