Prop. 152 L (2020–2021)

Endringer i politiloven (erstatning for skader som skyldes pålagt trening mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til en ny bestemmelse i politiloven som vil gi ansatte i politiet rett til full erstatning for skader som skyldes pålagt operativ trening. Den foreslåtte erstatningsordningen favner enhver som gjør arbeid eller utfører verv i politiets tjeneste, og har som formål å sikre en mer forutsigbar yrkesskadedekning tilpasset utfordringene som følger av politiets hjelpeplikt og oppgaver som statens sivile maktapparat.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget