Prop. 18 L (2020–2021)

Endringer i tvisteloven (halvering av skrivesalæret for forliksklager i inkassosaker)

Departementet foreslår i proposisjonen en halvering av skrivesalæret for forliksklager i inkassosaker, fra ett rettsgebyr til et halvt. Forslaget inngår i departementets arbeid med å redusere skyldnernes kostnader ved inndriving av forfalte pengekrav.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget