Prop. 190 L (2020–2021)

Endringer i straffeprosessloven og straffeloven (kriminalisering av deltakelse i kriminelle sammenslutninger)

Justis- og beredskapsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til endringer i straffeprosessloven og straffeloven. Det foreslås en ny bestemmelse i straffeprosessloven som åpner for at retten, etter begjæring fra statsadvokaten, kan forby en kriminell sammenslutning på nærmere vilkår. Det foreslås også en ny bestemmelse i straffeloven som rammer den som deltar i, rekrutterer medlemmer til eller på annen måte viderefører aktiviteten til en kriminell sammenslutning som er forbudt av retten.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget