Historisk arkiv

Gjør det forbudt å delta i og rekruttere til kriminelle gjenger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen legger i dag frem nye regler som gjør det mulig å forby kriminelle gjenger, og straffe deltakere og de som rekrutterer med fengsel i inntil tre år.

– Vi skal være hard mot de harde. Vi ser at lederskikkelser i ulike gjenger slipper straff fordi de bevisst fjerner seg fra konkrete kriminelle handlinger. Slik skal vi ikke ha det. Når retten har forbydd en gjeng, vil deltakelse i og rekruttering være straffbart i seg selv. Å rekruttere barn skal særlig straffes strengt, med inntil tre år i fengsel, sier statsminister Erna Solberg (H)

– Vi har ingen plass til kriminelle gjenger i samfunnet vårt, og vi foreslår nå regler som gjør livet til kriminelle vanskeligere, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen foreslår en ny hjemmel som åpner for at domstolen etter begjæring fra påtalemyndigheten kan forby kriminelle sammenslutninger som sprer frykt i befolkningen eller nærmiljøet. Forutsetningen er at deltakere har begått gjentatte lovbrudd mot noens liv, helse eller frihet, og at et forbud er nødvendig for å forebygge alvorlig kriminalitet. Deltakelse i og rekruttering til en forbudt sammenslutning skal være straffbart.

– Regjeringen har styrket arbeidet mot ungdoms- og gjengkriminalitet med betydelige midler de siste årene. Lovendringer er også en viktig del av dette arbeidet, og kan svekke gjengenes status ved å forby deling av voldsfilmer og macheter. Vi ser også på måter politiet kan inndra midler som tydelig stammer fra kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.