Prop. 191 L (2020–2021)

Opphevelse av lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett

I denne proposisjonen foreslår Samferdselsdepartementet å oppheve Posten Norge AS' plikt til å levere grunnleggende banktjenester i landpostnettet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget